Örnek Ders Planı

 

 

Konunun Müfredattaki Yeri:   Sayı doğrusunun sol tarafındaki negatif(-) sayıların, Atatürk’ ün bilime verdiği önemi ve Türk Milli eğitiminin amaçlarını da göz önüne alarak konunun öğretilmesi.

 

Örnek ders planı:

 

 

Dersin adı

MATEMATİK

Sınıf

7/A – 7/B – 7/C

Ünitenin Adı

TAMSAYILAR/1

Konu

— Tamsayılar konusuna giriş

—Tam sayıların özellikleri

Önerilen Süre

4 DERS SAATİ (40 dk+40 dk+40 dk+40 dk)

 

 

1)Öğrenci Kazanımları

1.Tam sayıları örnekler vererek açıklama.

2.Tam sayılar kümesini yazma.

3.Verilen bir tam sayıyı sayı doğrusunda gösterme.

4.Doğal sayılar ile tam sayılar kümesi ilişkiyi söyleyip sembol kullanarak yazma.

 

1)Ünite Kavramları ve Sembolleri

 

1)Alt küme ve kapsar sembolleri, pozitif ve negatif tamsayılarının sembolleri, Sayı doğrusu, Birleşim sembolü, Küme işareti

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Anlatım

Gösterip Yaptırma

Soru-Cevap,

Problem Çözme

Kullanılan

Araç, Gereçler ve Kaynakça

1)Öğretmen 2)Öğrenci

1)Ders kitabı, Kaynak kitaplar, Hazır testler, Sınıf tahtası

2)Ders Kitabı, Defter, Hazır testler

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

Dikkati Çekme

1)Deniz seviyesi yüksekliği nasıl kabul edilir, Deniz seviyesinin üstü ne ile gösterilir, deniz seviyesinin altı ne ile gösterilir?

2)Termometre nedir? Sıfırdan büyük sıcaklıklar ve sıfırdan küçük sıcaklıklar ne ile ifade edilir?

3)Alacak ve borç tam sayılara örnek olabilir mi?

Güdüleme

1)Hava sıcaklığını ne ile ölçeriz? Sıcaklıkları nasıl ifade ederiz?

2)Bir dağın yüksekliğini ve denizin derinliğini nasıl ifade ederiz?

Derse Geçiş

Bir önceki derste öğrenilen konuların tekrarı, öğrencilere soru sorulması. İşlenecek konu ile ilişkisinin sağlanması ve konuya giriş yapılması

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

Pozitif ve negatif tamsayılar, mutlak değer konuları öğretmen tarafından tekrar anlatılacak. Sorular çözülecek, öğrenciler soru çözecek.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

        (Proje, gezi, gözlem vb.)

Sınıftaki her öğrenci yanındaki arkadaşına bir soru soracak. Öğretmen her sıra grubuna ayrı soru soracak. Değerlendirmeyi öğretmen ve öğrenciler sınıfta birlikte yapacak.

 
 
Değerlendirme

ü        Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik değerlendirme

ü        Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik değerlendirme

1-)+111, -9, +90, -117, 0 tam sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

2-)–12, +12, -4, -13, 0, -1, +1 Tam sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

3-)A, B tam sayı olmak üzere –3 < A < 2ve 1 < Y < 6 iken 3Y – A ifadesinin en büyük değeri nedir?

 

 
 

                                                                                                         

Hakkında: Bu doküman Akdeniz Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü bilgisayar dersi gruplarından grup–11 tarafından ders için hazırlanmıştır.

 Grup Öğrencileri ve İletişim bilgileri

—Şeyma ERDOĞAN   (seymaerdogan58@hotmail.com)

—F. Bahar BOLAT           (baharblt_@hotmail.com)

—Buse ÇÖMEZ           (buse_yudum@hotmail.com)

—Hale ALTUNDAŞ      (halo.39872@hotmail.com)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !